Skip to main content
 

Negen Elementen

De Negen Elementen beschrijven de fysieke beoefeningsvorm van dit systeem. Deze beschrijving ondersteunt de onderliggende vooronderstellingen of waarden van de elementen. Sommige hiervan zijn: bij elk niveau van inwijding is voorbereiding van de toekomstige student een natuurlijk onderdeel van de beoefening. Elk niveau van inwijding draagt de volledige bekrachtiging van de student in zich. De eerste graad, contact met Reiki, de energie, is het enige wat je nodig hebt om je leven te veranderen. Alle elementen zijn op elk niveau van de beoefening aan het werk. Elk van de elementen is van essentieel belang. De wisselwerking tussen de elementen creëert een spirituele technologie die het verborgen potentieel voor heling doet ontwaken en de ontwikkeling van menselijk bewustzijn leidt. Elke verandering in een element is een verandering in de beoefening. Als hoeders van de traditie beheren de masters de beoefening door hun getrouwe onderricht van de beoefening die zij dragen. Iedere student heeft recht op zijn persoonlijke beoefening en relatie tot de Reiki-energie en het systeem van beoefening.

De Negen Elementen zijn: Vorm van Lesgeven, Geschiedenis, Inwijding, Geld, Mondelinge Traditie, Leefregels, Spirituele Afstamming, Symbolen en Behandeling. De Negen Elementen zijn geen onderdeel van het onderricht in de eerste en tweede graad van de beoefening, maar dienen als raamwerk voor het onderwijs van de master. Bij de voorbereiding van een master voegen de elementen een extra dimensie van begrip toe voor de aankomend master als beheerder van dit systeem. Deze verwoording van het systeem, Usui Shiki Ryoho, biedt alle studenten een stilpunt voor de beoefening, waardoor het systeem stabiel en betrouwbaar wordt. Hierdoor kan het systeem worden gebruikt voor groei en ontwikkeling, voor verdieping van de menselijke ervaring en voor integratie van het Absolute Universum in het Relatieve.

Vorm van Lesgeven

De cursusvorm waarin wordt lesgegeven is eenvoudig, direct en compleet. Het systeem is makkelijk te leren en in het dagelijks leven te integreren. Een master onderwijst een beginnerscursus op elk niveau, wat de student steunt om zijn individuele pad in de beoefening te kunnen ervaren. Er zijn twee niveaus: de eerste en de tweede graad. De eerste graad wordt onderwezen in vier sessies van drie uur op vier achtereenvolgende dagen. De tweede graad wordt onderwezen in drie sessies van wisselende lengte, meestal verspreid over drie dagen. De overige details van dit element zijn te talrijk om ze hier op te noemen. 

Geschiedenis

Geschiedenis is het verhaal van de oorsprong en ontwikkeling van deze beoefening door de tijd heen zoals gehouden, gedragen en onderhouden door de Spirituele Afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl. Het verhaal traceert de ontwikkeling van de beoefening door het leven van iedere Lineage Bearer. 

Inwijding

Inwijding is het ritueel dat uitsluitend bekend is aan en beoefend wordt door masters om de student in de unieke relatie met Reiki te brengen zoals die aan Mikao Usui geschonken is. De inwijding kan worden beschreven als een gewijd moment waarop de student en de master een een-zijn ervaren met de Reiki-energie. Door dagelijkse beoefening plaatst het geschenk van inwijding de student op het pad van heling en ontwikkeling.

Geld

Evenwicht tussen geven en ontvangen is een concept dat in het element Geld van dit systeem wordt weerspiegeld. De beoefening van Reiki vraagt voor het leren van Reiki op elk niveau om een uitwisseling, alsmede voor behandelingen. Er zijn veel maatschappelijke overtuigingen over geld. In dit systeem wordt het gesprek gestart om deze overtuigingen te helen en het herstelt de gratie van de geest door het schenken van geld.

Mondelinge Traditie

Deze beoefening wordt onderwezen en doorgegeven in de vorm van een Mondelinge Traditie, wat betekent dat de student en de master persoonlijk bij elkaar zijn voor de ervaring van de cursus. Deze bijeenkomst heeft een unieke kwaliteit die zich alleen kan aandienen in een persoonlijk contact, waar een rituele of gewijde ruimte wordt gecreëerd. Door middel van verhaal, demonstratie, inwijding, delen en het behandelen van vragen wordt de essentie van de beoefening gecommuniceerd. Mondelinge Traditie gaat ook over de kwaliteit van overdracht die aanwezig is in een persoonlijk samenzijn. In dit systeem ligt meer nadruk op persoonlijke ervaringen door het beoefenen dan op het geschreven woord.

Leefregels

De vijf Reikiprincipes (of Leefregels) zijn een leidraad voor het dagelijks leven. Ze dagen de student uit om dieper naar de aard van het mens-zijn te kijken. Elke vraag die door de Leefregels wordt getriggerd, biedt de gelegenheid tot persoonlijke ontwikkeling, een manier om onze perceptie van het leven te veranderen en persoonlijke vrede te vinden.

Spirituele Afstamming

De Spirituele Afstamming van Usui Shiki Ryoho is Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl. Het systeem zoals we dat heden ten dage kennen is door deze vijf Lineage Bearers en hun tijd/plek in de wereld zoals wij die kennen heen gedragen. Historische gebeurtenissen, veranderingen in communicatie en manieren van reizen, onderzoek naar de menselijke condities en vele andere factoren zijn van invloed geweest op de beoefening via de Lineage Bearers. Dit is een zich ontwikkelend systeem waaraan de inspiratie en leringen van Mikao Usui en zijn transculturele waarden ten grondslag liggen.

Iedere student heeft een inwijdingsafstamming; dat is de lijn van masters die een schakel vormen met de Spirituele Afstamming van deze beoefening. De Spirituele Afstamming kan worden gezien als een horizontale lijn, en de inwijdingsafstamming als een verticale lijn die op een bepaald punt contact maakt met een van de vijf Lineage Bearers.

Symbolen

Er zijn drie symbolen in deze beoefening, die een sleutel of toegang vormen tot een volgend niveau van relatie met Reiki, de energie. Van de student wordt een grotere toewijding wat betreft tijd en aandacht voor de beoefening gevraagd. De drie symbolen hebben specifieke functies en gebruikswijzen in de dagelijkse beoefening van de student; ze worden als gewijd beschouwd en daarom ook als geheim. Dit betekent dat de symbolen op geen enkele manier publiekelijk worden gebruikt en dat de student bij de beoefening zorgvuldig te werk gaat zodat dit deel van de beoefening vertrouwelijk blijft.

Behandelingen

De vorm van behandelen is eenvoudig en tegelijk compleet. De handposities die in de eerstegraads cursus worden aangeboden, vormen een patroon op het lichaam waardoor zowel de ontvanger als de gever van de behandeling zich bewust kan zijn van de energiebeweging in het lichaam. De basis van de beoefening is de zelfbehandeling en het behandelen van anderen in de kring van familie en vrienden. De student leert de techniek voor de zelfbehandeling, voor het behandelen van anderen en voor eerstehulptoepassingen. Beginnende studenten zijn in staat een goede behandeling te geven. Reikibehandelingen worden niet gebruikt voor diagnostische doeleinden en er moeten ook geen verwachtingen ten aanzien van het resultaat van de behandeling zijn. Reiki werkt altijd, soms op ongeziene niveaus van het wezen.