Skip to main content
 

Vier Aspecten

Helende Beoefening

De basisbeoefening van Usui Shiki Ryoho bestaat uit de zelfbehandeling, het dagelijks plaatsen van de handen op het eigen lichaam, gedurende enkele minuten of voor een volledige behandeling, die een uur of langer kan duren. Daarnaast omvat de basisbeoefening, als de student zich daartoe geroepen voelt, het behandelen van familieleden of vrienden en het ontvangen van behandelingen van iemand anders. Hoe vaker de student zich bezighoudt met de beoefening, des te zichtbaarder is de heling die overal plaatsvindt.

Persoonlijke Ontwikkeling

Het beoefenen van Reiki raakt en voedt de kern van ons wezen, en de student wordt gestimuleerd in zijn menselijke ontwikkeling. Het kan met iets simpels beginnen als gevoeliger worden voor welke voeding het lichaam nodig heeft, waardoor de student anders gaat eten. Veranderingen treden ook op door het zichtbaar worden en helen van onderdrukte emotionele trauma’s, het ontdekken van aangeboren persoonlijke talenten, een verdieping van de vaardigheid om relaties te koesteren, of het vinden en ontwikkelen van werk waarin het authentieke zelf van de student het beste tot uitdrukking komt. Dit alles is niet zonder pijn en ongemak, maar met Reiki heeft de student ook de mogelijkheid om diep getroost te worden en creëert de student een diep vertrouwen in het proces van het leven.

Spirituele Discipline

Deze uitdrukking verwijst naar de gangbare ervaring van studenten na inwijding in de beoefening. “Ik heb een gevoel van thuiskomen.” Deze studenten hebben het niet over een gebouw, maar over een plek in henzelf die geest heet, het niet-fysieke aspect van het mens-zijn. Er wordt ons vaak geleerd om dit “thuis” niet te koesteren, waardoor we afgesneden zijn of ons niet bewust zijn van het belang van onze geest wanneer we met Reiki beginnen. De beoefening vraagt van iedere student om meerdere keren per dag te kiezen tussen de “manier zoals ik was” en de “manier waar mijn hele zelf, mijn geest en mijn fysieke lichaam, baat bij heeft”. Deze beslissingen vergen een innerlijke discipline. De vraag wat de zin en het doel van ons als mens is, komt bij de beoefening aan de orde. Wat is het dat uiteindelijk geluk en voldoening schenkt? Het is een vraag die in alle religies, filosofieën en spirituele tradities in de wereld wordt gesteld. Door de beoefening van Usui Shiki Ryoho ontwaakt er meer bewustzijn en ervaring van de spirituele essentie in de student, en zo ontvouwt zich het authentieke zelf. Deze en andere vragen die in de student bovenkomen, worden door ervaringen in het dagelijks leven en de sterkere verbinding met de eigen spiritualiteit aan de orde gesteld.

Mystieke Orde

Voor ons in deze tijd is de definitie van Mystieke Orde een groep mensen met een gemeenschappelijke beoefening die hen, door ervaring, naar een realiteit voorbij de sfeer van de vijf zintuigen brengt. Hoewel bij de beoefening van Reiki de tastzin wordt gebruikt, kan de kwaliteit van die aanraking ons naar een sfeer brengen van vereniging en een-zijn met het zelf, anderen en de essentie van het leven. Door het beoefenen ervaren studenten rechtstreeks de onderlinge verbondenheid van het bestaan en worden ze zich bewust van een veel grotere realiteit dan algemeen bekend is.