Skip to main content
 

Cursussen

In de tijd van Mikao Usui onderwezen masters Reiki vermoedelijk niet op de manier die we nu kennen. Studenten kwamen dagelijks samen met hun master om de beoefening te doen. Dit blijkt duidelijk uit Hawayo Takata’s verhaal over de periode dat ze een student van Chujiro Hayashi was. De gedachte is dat toen hij op bezoek ging bij Hawayo Takata, ze op een andere manier moesten gaan lesgeven omdat de omstandigheden anders waren. Na verloop van tijd ontstonden de eerste- en tweedegraads cursussen als afzonderlijke momenten waarop een deel van het onderricht werd doorgegeven aan de student.

Deze vorm van Reikibeoefening legt de nadruk op voorbereiding voor elk niveau van inwijding. Dit wordt vertegenwoordigd door de duur en de timing van de cursussen, de geldelijke uitwisseling voor het onderricht en het commitment aan een dagelijkse beoefening. Voorbereiding op het masterschap krijgt de vorm van een een-op-eenmentoraat door een gekozen inwijdend master. Dit voorbereidend proces wordt aanbevolen voor minimaal een jaar, en langer wordt geadviseerd.

Op het moment van schrijven is de gemiddelde duur van voorbereiding voor een Reikimaster-kandidaat drie à vijf jaar nadat de student meerdere jaren de eerste en tweede graad heeft beoefend.