Skip to main content
 

Phyllis Lei Furumoto 1948 – 2019

ERKEND ALS DE LINEAGE BEARER EN GRANDMASTER VAN USUI SHIKI RYOHO

Phyllis werd geboren in Dallas, Texas, in 1948. Een familieverhaal is dat haar grootmoeder, Hawayo Takata, haar kleindochter naar de groeiende stad Dallas wilde vernoemen, zoals zijzelf naar het grootste eiland van Hawaii was vernoemd. Iemand anders had echter de beslissende stem en de pasgeboren baby kreeg de naam Phyllis. Lei is het Hawaïaanse woord voor de bloemenkrans die een welbekend welkomstsymbool is in Hawaii. Gedurende haar hele jeugd behandelde Phyllis haar grootmoeder vaak met Reiki, maar ze nam niet deel aan een cursus. Op 30-jarige leeftijd vergezelde ze haar grootmoeder naar Puerto Rico, waar Takata lesgaf. Daar leerde Phyllis voor het eerst over Reiki, de beoefening, en hoorde ze de verhalen van Reiki. Dit was een keerpunt voor Phyllis en een jaar later besloot ze om het pad van Reiki en masterschap te vervolgen. 

In december 1980 overleed Hawayo Takata en ze liet 22 masters achter om haar werk voort te zetten. Tegen sommige van deze masters had ze duidelijk gezegd dat Phyllis haar opvolgster was. Anderen hadden dat niet gehoord. Volgens Barbara Weber Ray was haar verteld dat zij de opvolgster zou worden. Hier leek een breuk te ontstaan in de solidariteit van de kring van masters. Gedurende de daaropvolgende jaren, waarin Phyllis door veel van de masters werd erkend, ontstonden twee duidelijk verschillende beoefeningen, de ene met nadruk op de vier aspecten van de beoefening en de andere gericht op de Reikibeoefening als een helende techniek. In de daaropvolgende decennia verspreidde de beoefening die Takata-sensei naar de kusten van de Amerikaanse eilanden van Hawaii had gebracht zich over de hele wereld: in veel verschillende culturen, in veel verschillende variaties van beoefening en in de harten van miljoenen mensen. Phyllis is in staat geweest de beoefening door deze verschillen heen te dragen. De beoefening van Reiki in haar veelzijdige vormen is door groeipijnen en afscheidingen heen gegaan en zal hopelijk in de komende jaren weer terugkeren naar een levende harmonie en respect voor elkaar. Dit is de beoefening van Reiki. 

Een aantal jaren geleden werd bij Phyllis Furumoto borstkanker geconstateerd. Na een jaar van behandelingen en rust ging Phyllis weer veelvuldig op pad om overal ter wereld les te geven. Door haar diagnose kwam de vraag wie haar als Lineage Bearer (drager van de afstamming) van Usui Shiki Ryoho zou opvolgen vaak in de Reikigemeenschap aan de orde. Enige jaren later zaaide haar kanker zich uit. Dankzij de behandeling die ze kreeg kon ze gelukkig blijven werken en reizen. Ook begon ze de Reikigemeenschap voor te bereiden door hen bij het proces van opvolging te betrekken. Phyllis werd na verloop van tijd zwakker en medio februari 2019 besloot ze om met de kankerbehandelingen te stoppen en zich voor te bereiden op haar overgang. 

Paul Mitchell en zij hadden in maart 2019 twee events gepland in Arizona. Het eerste event gaf Paul alleen, in overleg met Phyllis. Het tweede vond bij haar thuis plaats, waar ze korte momenten bij de groep aanwezig kon zijn. In haar huis, in aanwezigheid van de groep Reikimasters die hieronder staat afgebeeld, heeft ze ook haar opvolger erkend. De mededeling hieronder is in haar eigen woorden.

Beste mensen,

Ik wil graag bekendmaken dat Johannes Reindl uit Oostenrijk op 15 maart 2019 in een ceremonie bij mij thuis in Green Valley door mij, Phyllis Lei Furumoto, is erkend als mijn opvolger en Lineage Bearer voor Usui Shiki Ryoho.

Met vreugde en opwinding,

Phyllis

© Romualdo Farias

Johannes Reindl

ERKEND ALS DE LINEAGE BEARER EN GRANDMASTER VAN USUI SHIKI RYOHO

Johannes werd in oktober 1977 in Linz, Oostenrijk, geboren en groeide op in een klein dorpje in de buurt.

Via de beste vriendin van zijn ouders kwam hij al op erg jonge leeftijd in contact met Reiki. Nieuwsgierig naar wat Reiki was, besloot hij om te gaan “doen” wat deze beste vriendin deed als hij eenmaal volwassen was.

Daarna leerde hij op 17-jarige leeftijd eerstegraads Reiki en voelde wat velen van ons voelen wanneer we Reiki leren: “Ik ben thuis”. Hij bleef Reiki beoefenen en deed een jaar later de tweede graad. Nog een aantal jaren later kwam hij in contact met de wereldwijde Reikigemeenschap toen hij Paul Mitchells “The Way to Harmony – Ki-Aikido”-workshops deed in Wettenbostel, Duitsland. Daar leerde hij Phyllis Furumoto kennen tijdens een Reikizomerkamp. Niet wetende wat te studeren of welke professionele carrière hij wilde kiezen, raakte hij geïnspireerd door Phyllis’ verzoek om voor haar als tolk te werken. Door deze ervaring besloot hij om thuis in Oostenrijk een opleiding tot gebarentolk te volgen. Na een aantal jaren van studie werkte hij vele jaren als tolk gebarentaal en gaf hij op een gegeven moment ook les op de universiteit en bij andere beroepsopleidingen voor gebarentolken in Oostenrijk.

Soms vragen mensen hem: “Waarom heb je zolang gewacht om master te worden?” en zijn antwoord is: “Ik heb niet gewacht, ik deed de beoefening.” Terugkijkend ziet hij dat deze tijd van dienstbaar zijn en op de achtergrond als tolk, organisator en helpende hand werken bij zowel evenementen die door het OGM werden aangeboden als andere Reiki-evenementen, deel uitmaakte van zijn voorbereiding op het masterschap, waarbij hij ook de vreugde leerde kennen van dienstbaar zijn aan anderen.

Na velen jaren van Reikibeoefening vroeg hij Phyllis in oktober 2013 of hij haar student kon worden en zich met haar op het masterschap kon voorbereiden. Na vier jaar van voorbereiding werd hij in Kyoto, Japan, door Phyllis als Reikimaster ingewijd. Tijdens zijn voorbereiding maakte hij ook deel uit van het successiekernteam, de groep die zich samen met Phyllis op het opvolgingsproces voorbereidde. Toen Phyllis hem in februari 2019 belde om te vragen op hij naar Arizona kon komen om voor het Frans te tolken, had hij geen idee dat Phyllis hem in maart 2019 zou erkennen als haar opvolger en Lineage Bearer. Deze erkenning accepteren, in deze rol stappen en het werk voortzetten van degenen die hem voorgingen in de Spirituele Afstamming betekende, en betekent nog steeds, een diepe verandering en een keerpunt in zijn leven. Om deze eer te ontvangen en hierin te groeien houdt hij vast aan wat hij in zijn eerstegraads cursus heeft geleerd: “Reiki zal je ondersteunen op je pad en Reiki zal je roepen, en op momenten waarop je denkt ‘dit is te veel voor mij’ zal Reiki je laten groeien en verder laten gaan dan wat je misschien voor waar houdt.”

Paul David Mitchell

ERKEND ALS HEAD OF THE DISCIPLINE VAN USUI SHIKI RYOHO

Paul Mitchell leerde Reiki van Hawayo Takata in 1978. Hij werd later een van de tweeëntwintig masters die zij inwijdde voor ze in 1980 overleed. Hij deelde het Office of Grandmaster met Phyllis Lei Furumoto en is als Head of the Discipline (hoofd van de discipline) of Usui Shiki Ryoho (het Usui Systeem van Natuurlijke Heling) verantwoordelijk voor het in stand houden van het onderwijs en de beoefening van het systeem zoals onderwezen door Hawayo Takata.

Paul ontwerpt en faciliteert workshops, retraites en intensives die de gemeenschap van Reikistudenten ondersteunen bij het verdiepen van hun beoefening. Hij is toegewijd aan de heling, groei en spirituele ontwikkeling die de belofte en het potentieel zijn van het beoefenen van Reiki.

Achtergrond en training

Paul groeide op in Californië en ging op zijn veertiende naar het katholieke seminarie met het verlangen om priester te worden. Op vierentwintigjarige leeftijd verliet hij het seminarie, omdat hij voelde dat het leven hem tot een andere vorm van dienstbaarheid riep. Hij vervolgde zijn opleiding en behaalde een graad in de filosofie aan de universiteit van San Francisco. Paul was godsdienstleraar op een katholieke middelbare school voor jongens en studeerde voor een mastergraad toen hij Hawayo Takata een lezing over Reiki hoorde geven.

Die zomer, in 1978, deed hij de eerstegraads Reikicursus bij haar, en een jaar later de tweede graad. Mevrouw Takata wijdde hem kort daarna, in 1979, in als Reikimaster. Op dat moment begon Paul zijn levenslange carrière in het geven van Reikibehandelingen en -cursussen. Hij was een van de oprichters van The Reiki Alliance, een internationale organisatie van Reikimasters, toegewijd aan de beoefening van Reiki zoals die werd uitgedragen door Hawayo Takata en haar opvolgster Phyllis Furumoto. Paul is de auteur van het studentenboek Het Usui Systeem van Natuurlijke Heling, dat in negen talen is vertaald en verspreid wordt door The Reiki Alliance. Zijn artikelen verschijnen in Reikipublicaties op internationaal niveau.

Joyce Winough

Joyce kwam in aanraking met Reiki omdat het enige wat ze ooit wilde een zeilboot was. In 1987 toonde haar jachtmakelaar, Jean Ferris, haar boten die te koop waren in Honolulu. Joyce had in die tijd veel pijn en ongemak van een hernia in haar rug nadat ze jarenlang als timmerman in de commerciële bouw had gewerkt. Na het bekijken van een aantal zeilboten was Joyce in Jeans kantoor en Jean zei dat haar Reikimaster zou komen om een cursus te geven. Jean vertelde dat Reiki helpt om onze persoonlijke heling te ondersteunen en dat het misschien nuttig kon zijn voor Joyce’ rug. Aangezien Joyce een “do-it-yourself” type is, klonk dat goed. Ze meldde zich meteen aan voor de eerstegraads cursus van Helen Haberly.

Na een aantal maanden van zelfbehandelingen had Joyce geen pijn meer in haar rug. Ze verwerkte de emotionele mishandeling die ze als vrouw in de bouw had ondergaan en haar helingsproces deed haar inzien dat ze ervan hield om dingen te bouwen maar een andere omgeving nodig had voor haar vaardigheden. Samen met een vriendin richtte ze in 1990 Hui Kamana Builders op, en bracht de energie van Reiki in haar bedrijf, werk en ontspanning. In die tijd werd Joyce ingewijd in de tweede graad.

In de daaropvolgende jaren gaf ze Reikibehandelingen in de gemeenschap, organiseerde ze cursussen voor Jean en Helen en had Reiki-uitwisselingen voor studenten bij haar thuis.

Het organiseren en bijwonen van vele eerste- en tweedegraads cursussen gaf Joyce de kans om met de energie van Reiki te werken en studenten te ondersteunen in hun helende reis. In 1997, na een Way to Harmony-week met Paul Mitchell, koos Joyce ervoor Reikimaster te worden en begon een professionele behandelpraktijk. Het aanbieden van Reikibehandelingen aan het publiek gaf haar een levende ervaring van hoe Reiki met verschillende mensen in allerlei genezingsprocessen werkt. Joyce kwam in contact met Phyllis Furumoto en nadat ze vier jaar haar masterkandidaat was geweest, werd ze in 2002 als master ingewijd.

Joyce’ masterbeoefening is een combinatie van het geven van eerste- en tweedegraads cursussen in Hawaii en andere staten, het aanbieden van Reikibehandelingen, en daarnaast verbonden en toegewijd te zijn aan de wereldwijde Reikigemeenschap.

Gedurende vele jaren ondersteunde ze Phyllis door evenementen te organiseren en ze reisde met haar naar vele landen.

Tijdens hun samenwerking werd het voor zowel Joyce als Phyllis duidelijk dat er een diepe, persoonlijke band tussen hen groeide. Nadat ze die tijd, overweging, zelfbehandeling en aandacht hadden gegeven, kozen ze ervoor om een liefdevolle intieme relatie met elkaar te verwelkomen en te koesteren. Phyllis en Joyce trouwden in 2014 in Abique, New Mexico (VS).
Vanaf 2015 werkte Joyce met Phyllis aan het creëren van pelgrimsreizen voor Reikistudenten naar Kyoto om de cultuur van Japan te delen en de berg Kurama te ervaren.

In 2017 vroeg Phyllis Joyce om over het Takata Archief-project te vertellen in de gemeenschappen waar ze wordt uitgenodigd.

Na de dood van Phyllis werd Joyce erkend als deel van het OGM; ze is een begunstigde van de nalatenschap van Phyllis Furumoto en helpt om ruimte te creëren waar studenten en masters hun begrip van Usui Shiki Ryoho kunnen verdiepen.

Joyce woont nu in Hawaii, waar ze als alleenstaande een nieuw leven creëert en een volgend pad van masterschap leeft in een tijd van grote verandering en nieuwe ontwikkelingen.