Skip to main content
 

Het Office of the Grandmaster

Het woord “Office” (ambt) verwijst naar het hebben van een publieke functie. In Reikiwoorden heeft het Office of the Grandmaster (OGM) betrekking op een energetische entiteit die in 1993 werd opgericht en tot op heden voortbestaat. Energetisch gezien draagt het Office de essentiële energie die door deze Spirituele Afstamming stroomt, en het dient als zakelijke entiteit voor het werk van Johannes Reindl, Paul Mitchell en Joyce Winough.

Wat doet het Office?

Phyllis Lei Furumoto en Paul David Mitchell zijn door masters en studenten van Usui Shiki Ryoho die worden gediend door de afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata en Phyllis Lei Furumoto, erkend als personen die een unieke plek innemen in de kring van masters van het systeem. Zij dienen de gemeenschap van Usui Shiki Ryoho en de grotere Reikigemeenschap door seminars en workshops aan te bieden over specifieke actuele onderwerpen of aan bepaalde groepen studenten of masters. De meeste hiervan zijn toegankelijk voor alle Reikistudenten en/of -masters. Hun begrip van wat een Reikibeoefening inhoudt en wat de gaven en uitdagingen van zo’n beoefening zijn, komt voort uit hun studentschap bij Hawayo Takata, hun door de jaren heen opgedane ervaring met hun eigen beoefening en hun observatie van de beoefening van honderden studenten en masters.

Het Office of the Grandmaster begon informeel toen Phyllis Lei Furumoto en Paul Mitchell begin 1993 begonnen samen te werken. In het begin van hun samenwerking boden ze de masterintensives aan de Reikigemeenschap aan. Later, in 1997, vormden Phyllis en Paul een onderneming in de VS en werd het Office of the Grandmaster een juridische entiteit. Al vóór de oprichting van deze onderneming spraken Phyllis en Paul erover Jane Cherrington uit te nodigen om deel uit te maken van het Office of the Grandmaster zodat ze het werk samen konden delen. Helaas overleed Jane Cherrington dat jaar.

In de loop van de jaren onderzochten en bespraken Phyllis en Paul de mogelijkheid om het Office of the Grandmaster uit te breiden. Een experiment dat hieruit voortkwam waren de OGM-retraites, waar zij de Reikigemeenschap uitnodigden om gedurende de retraite lid te worden van het OGM. De eerste OGM-retraite werd in 2008 in Seattle, Washington (VS), gehouden. Vele retraites volgden, bijna elk jaar, en die werden in verschillende plaatsen gehouden. In deze retraites houden de deelnemers van de retraite de energie van het OGM en worden voor de duur van de retraite samen deel van de entiteit van het OGM.

In het proces van successie wilde Phyllis dat haar opvolger, Johannes Reindl, juridisch deel zou gaan uitmaken van het OGM.