Skip to main content
 

Usui Shiki Ryoho

is een specifieke vorm van Reikibeoefening die beschreven wordt in Vier Aspecten en Negen Elementen. Inwijdingen die door masters in de eerstegraads cursus worden gegeven, verbinden de nieuwe student levenslang met de energie van Reiki. De beoefening van de student omvat de zelfbehandeling, behandelingen ontvangen van andere Reikistudenten en het behandelen van anderen. Dit systeem eert de Spirituele Afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl.

Usui Shiki Ryoho is via deze bepaalde afstamming doorgegeven. Het heeft zich onder invloed van een veranderende wereld, de passie van de verschillende Lineage Bearers en de begeleiding van Reiki geleidelijk aan ontwikkeld, waardoor de waarde van een langetermijnbeoefening duidelijk wordt.

Reiki

is de naam die Mikao Usui gebruikte om de energie te beschrijven waarmee hij door jarenlange voorbereiding en toewijding in contact was gekomen. De volgende beschrijving van Reiki komt uit het dagboek van Hawayo Takata toen ze een beginnend student was van Chujiro Hayashi, omtrent 1935.

“De kracht is onpeilbaar, onmeetbaar en, omdat het een universele levenskracht is, onbegrijpelijk voor de mens.” Hawayo Takata vertaalde Reiki in haar cursussen als “Universele Levensenergie” of “Godkracht”.

Het Office of the Grandmaster

Het Office of the Grandmaster werd in 1993 opgericht nadat Phyllis Lei Furumoto, de erkende Grandmaster, en Paul David Mitchell, erkend als Head of the Discipline, een partnerschap hadden gevormd om de kracht van het systeem zoals Hawayo Takata aan hen doorgegeven had, te behouden.